යුරේනි මේ පාර නම් හරියටම උපන්දිනේ සමරලා මෙන්න බලන්නකෝ යුරේනි ස්ර්ප්‍රයිස් වෙලා තියන හැටි

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණි යුරේනි නොෂිකා කාලයෙන් කාලයට කතාබහට ලක්වන චරිතයක්. පසුගිය දින යුරේනි නොෂිකාගේ උපන් දිනය යෙදි තිබූ අතර සිය මිතුරු මිතුරියන් සමගින් යුරේනි නොෂිකා සිය උපන් දිනය සමරා තිබුනේ මෙලෙසින් ,. යුරේනිගේ යාළුවන් සමග ගත එම චයරුප සහිත වීඩියෝවක් පහතින් නරබන්න. යාලුවන්ටත් බලන්න ෂෙයාර් කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *