දරු මුණුපුරන් 11ක් රට රකින්න දායාද කල වීර මාතාවක් කීව වීර කතාව.- වීඩියෝ

ශ්‍රී ලංකාව යුද්ධයෙන් බේරා ගැනීමට තම දිවි කැප කල සහ අබාධිත වූ රණ විරුවන් අනන්තයි. එමෙන්ම රට ජාතිය රැකුමට යුද්ධයේ ඉදිරියෙන්ම සිටියේ ත්‍රිවිධ හමුදාවයි.

ඔවුන් වගේම ඔවුන්ට ජන්මය ලබා දුන් මාතාවන්ද අමතක කල නොහැක. තම දරුවන් 05 දෙනෙකු සහ මුණුපුරන් 6ක් සමග 11 දෙනෙකු රට රැකුමට දායාද කල මවක් ගැන වාර්තා වනවා. ඇය ඒ ගැන කීව කතාව සහ සම්පුර්ණ විස්තරය පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *