ශකිබ් අල් හසාන්ගේ හැසිරීම නින්දා සහගතයි,ජයග්‍රහණයේ නියමුවන් වූවේ ලන්කාවේ ප්‍රේක්ශකයින් – රෝහිත් ශර්මා කියන කතාව

අපේ ජයග්‍රහණයේ නියමුවන් වූවේ ලන්කා ප්‍රේක්ශකයින් , ඔවුන් අපට මුල සිට ලොකු සහයක් දුන්නා. හරියට අපි අපේම රටේ ගහනවා වාගේ . එහෙම සහයක් පිටරටකදී ලැබෙන්නේ බොහෝම කලාතුරකින් . ලන්කා ප්‍රේක්ශකයින්ට බොහෝම ස්තූති” රෝහිත් ශර්මා සුවහසක් ප්‍රේක්ශකයින්ගේ හදවත් දිනාගත්තේ මේ ආකාරයටයි පහත වීඩියෝව නරබන්න. ෂෙයාර් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *