ලෝකයේම තවත් බලවතෙක් ලෙස තවත් වසර 6කට 4වන වරටත් බලය හිමිකරගත් පුටින්

රුසියානු ජනාධිපතිවරණයෙන් බහුතර බලයක් හිමිකරගනිමින් ජනාධිපති ව්ලැදිමීර් පුටින් හතරවන වරටත් එම ධුරය සඳහා යළි පත්වුණා. මෙන්න ලෝකය සුපිරි බලවතා තවත් වසර 6 කින් බලය පතුරවන්න ඔහුට පුළුවන් වුනා. මෙන්න වැඩි විස්තර බලන්න. පහත වීඩියෝව නරබන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *