දක්ෂිණ අධිවේගයේදී වාහන 6 ක් ගැටේ

මේ දිනවල වාහන තදබදය නම් ටිකක් වැඩි තමයි එත් අප දැනගන්න ඕනේ අපේ පරිස්සම තියාගෙන ගමරට බල යන්න. මේ අවුරුදු කාලයේ නෑගම් යන්න බලනෙන්න ඔබ වෙනුවෙන් අපගේ ඉල්ලීම එකයි.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න – 48 කණුව ආසන්නයේදී රථවාහන 06 ක් එකිනෙක ගැටී අද (14) අනතුරක් සිදුව තිබෙනවා. මෝටර් රථ 03 ක්, ජීප් රථ දෙකක් සහ කැබ් රථයක් ගැටී එම අනතුර සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. අනතුරෙන් එම වාහනවලට සුළු හානි සිදුව තිබෙනවා. අනතුර හේතුවෙන් ගාල්ල දෙසට වන එක් මංතීරුවක අවහිරයක් පැවති අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ එය මේ වනවිට යථා තත්ත්වයට පත්කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *