නිවාස 100ක් බිමට සමතලා කරමින් ජිවිත් 30ක් ගොදුරක් කරගනිමින් ඒ ඛේදවාකයට අදට වසරයි

මෙම ඛේදවාචකයෙන් 32 දෙනෙකුට ජීවිත අහිමිවූයේ නිවාස 100 ක්ද මුළුමනින්ම පොළාවට සමතලා කරමින්. කසල කන්ද නායයාම හේතුවෙන් නිවාස 300 ක පිරිසක් ඉවත් කෙරුණද, වන්දි ලෙස ස්ථිර වාසස්ථාන ලැබී ඇත්තේ ඒ අතරින් කොටසකට පමණයි.

මිනිස් ජීවිතවලින් පවා වන්දි ගෙවීමට සිදුවන ගැටලු පිළිබඳ සොයාබැලිම, ඔවුන්ගේම ඡන්දයෙන් තේරී පත්වන මහජන නියෝජිතයින්ට පැහැර හැරිය නොහැකි වගකීමක් බවට මීතොටමුල්ල කසල කන්ද තවත් හොඳ උදාහරණයක්. මීතොටමුල්ල ඛේදවාචකයට වසරක් සපිරෙන මේ මොහොතේ හෝ බලධාරීන්ගේ වගකීම විය යුත්තේ ඊට මුහුණ දුන් සියලු ජනතාවට නිසි පරිදි වන්දි ගෙවා ඔවුන්ගේ ජිවිත යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම නොවේද..?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *