කෙල්ල වෙනුවෙන් ජීවිතයම කැපකළ තරුණයෙකුගේ අපුරු සත්‍ය කතාවක් බලන්න හැමෝම නෙතට කදුලක් එන ඒ කතාවේ සංවේදී අවස්ථා – වීඩියෝ

ආදරය කියන්න ලොකු පොඩි සෑම දෙනා පොදු වූ ධර්මතාවයකි. නමුත් ඒ ආදරය වෙනුවෙන් ආදරය වෙනුවෙන් අදර වන්තයන් කොතෙක් නම් කදුළු සලනවා ඇති. ඒ තම ආදරය රැකගැනීමටය. ඔන්න අපි ගෙනාවේ අන්න ඒ වගේ ඉතා සංවෙදී අදර කතාවක්. ඔබම අහලම බලන්න. ඒ ආදරය වගේ ඔබේ ආදරෙත් අවාසනාවන්ත වෙන්න එපා කියන ගමන් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයාර් කරන්න..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *