පසුගියදා කුවේටයේ ශිතකරණයකින් හමුවූ ගෘහ සේවිකාවගේ මරණයේ අභිරහස විසදෙයි සැමියා කළදේ එළියට – වීඩියෝ

මෙලෙස මියගොස් සිටි අය ජෝනා ඩැනියෙලා ඩිමාපීල්ස් නම් පිලිපීන් ජාතික කාන්තාවක් වන බවත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවලට අනුව ඇය මියයාමට පෙර ශීතකරණයට දමා වසා දමා ඇති බවටත් තහවුරු කර ඇත. පහතින් එම වීඩියෝව බලා යාලුවන්ටත් බලන්න ශෙයා කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *