මෙන්න ආණ්ඩුව ෆේස්බුක් එකට දාන නීති. මේවාට ෆේස්බුක් සමාගම කැමතිනම් විතරයි තහනම ඉවත් කරන්නේ.

මේ වන විට ලංකාවේ ෆේස්බුක් තහනම ගැන දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා. මේ තහනම අද, හෙට අවසන්වේයයි බොහෝදෙනා බලාපොරොත්තු වුවත්, තවමත් එය ඉෂ්තවී නැත. කෙසේ වෙතත් රජයේ පාර්ශවයෙන් මේ ගැන කල පැහැදිලි කිරීම අනුව , රජය විසින් ෆේස්බුක් සමාගමට දැඩි කොන්දේසි මාලාවක් යොමුකර තිබෙනවා. ඒවාට ෆේස්බුක් ආයතනය එකන්ගවන්නේනම් පමණක් මේ තහනම ඉවත් වනු ඇතිබවයි ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ඇමති හරීන් ප්‍රනාන්දු පවසන්නේ,

ඒ ගැන සම්පුර්ණ විස්තරය පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *