ශ්‍රී ලංකා facebook තහනම ගැන facebook සමාගම ප්‍රතිචාර දක්වයි මෙන්න ඔබ නොදත් ඒ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත

ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍යවලට ප්‍රවේශවීම අවහිර කර අදට දින 06ක් ගත වනවා. මේ අතර, වෛරී ප්‍රකාශ ඉවත් කරන බවට ෆේස්බුක් ආයතනයෙන් නිළ ප්‍රකාශයක් රජයට ලැබෙන තෙක් ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය වලට පිවිසීම තවදුරටත් අවහිර කරනු ඇති බවටයි රජයේ අමාත්‍යවරයෙකු සඳහන් කර ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත්, අදාළ ප්‍රකාශ ඉවත් කිරීම සඳහා ෆේස්බුක් ආයතනය කිසියම් කාලයක් ඉල්ලා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *