මුදල් අඟහිඟකම් නිසා ජාත්‍යන්තරයට යාමට නොහැකිව සිටින බොක්සිං ක්‍රීඩිකාවක් ගැනයි මේ අගේ කතාව

මුදල් අඟහිඟකම් නිසා තම දක්ෂතා තුලින් ජාත්‍යන්තරයට යාමට නොහැකිව සිටින බොක්සිං ක්‍රීඩිකාවක් පිළිබඳ හඟුරන්කෙත ප්‍රදේශයෙන් අපට වාර්තා විය. හඟුරන්කෙත පල්ලේබෝවල ද්වීතීක විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන 18 හැවිරිදි මධුමාලී එරංගා ප්‍රියදර්ශණී බොක්සිං ක්‍රීඩාවට උපන් හපන්කම් දක්වන ක්‍රීඩිකාවකි.

ආර්ථික අපහසුතා පසෙක තබමින් තම දක්ෂතාව පිළිබඳ පමණක් විශ්වාසය තබන මධුමාලී එරංගා මෙවරත් තායිලන්තයේ පැවැත්වෙන යොවුන් ආසියානු බොක්සිං තරගාවලියට සහබාගී වීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබේ. ඊට සහභාගි වීම සඳහා තායිලන්තය බලා පිටත්ව යෑමට අවශ්‍ය ගුවන් ටිකට්පත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයෙන් ලබා දුන් අතර ශ්‍රී ලංකා පාසල් බොක්සිං සංගමය දන්වා ඇත්තේ නවතැන් පහසුකම් සහ අනෙකුත් කාරණාවන්ට මුදල් සපයා ගැනීමට අනුග්‍රහකයෙක් ඔවුන්ට සොයා ගන්නා ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *