අධිවේගී ප්‍රහාරක යානා සහ ජෙට් යානා එන්ජින් වලින් සමන්විත ගොඩබිම වේගවත්ම වාහනය එළිදකී

මෙතෙක් ගොඩබිම වේගවත්ම වහනය ලෙස වාර්තාපොත් අතරට යන Bloodhound SSC නම් වාහනය ගැනයි මේ. මෙහි පැයට වේගය කිලෝමීටර් 1600ත වඩා වැඩි බවයි පැවසෙන්නේ. ප්‍රහාරක යානාවල එන්ජිමක්, රොකට් එන්ජිමක් සහ ජගුවාර් v8 වර්ගයේ එන්ජිමක් සහිත මෙම රථය පසුගිය දිනක එංගලන්තයේ ගුවන් තොටුපලකදී පළමු පරීක්ෂණය පැවැත්වුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *