තරු පන්තියේ හෝටලයක් නෙමෙයි ලංකාවේ පොලීසියක් ! හීනෙකින්වත් හිතුවද මෙහෙම පොලිසියක් ලංකාවේ ඇති කියලා

පොලිසියක් කිව්වම අපි ගොඩක් දෙනෙක්ට ඉතන් මතක් වෙන්නේ ට්‍ර්ෆික් පොලිස් මමිලානේ. පොලසිය මගින් කරන හොද වැඩ වලට වැඩ අද සමාජයේ බොහෝ දෙන කතාබහට පත්වෙන්නේ කරන නරක වැඩ ගැනයි. එකට හේතුව තමයි නරක වැඩ ඉකමනින් සමාජගත වීම සහ හොඳ වැඩ වලට පුළුල් ප්‍රචාරයක් නොලැබීමයි. ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ ටිකක් විශ්වාශ කරන්න අමාරු ඒත් ඇත්ත කතාවක්. තරු පන්තියේ හෝටලයක් වගේ තියන ලංකාවේ පොලිසියක් ගැනයි අපි මේ ඔයාලට කියන්න සුදානම් වෙන්නේ කොටින්ම කිව්වොත් හිර කූඩුව පවා ටයිල් කරලා මෙන්න බලන්නකෝ වීඩියෝව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *