ඇයගේ දෙඅත් උපතේදීම අහිමිවුණා. නමුත් අද ලොවම ඇය ගැන මවිත වෙනවා. හේතුව මෙන්න.

අපි මේ ලොවට බිහිවන්නේ සියලු ශරීර අංග වලිනි. අඩුපාඩුවක් නැතිවය. නමුත් කලාතුරකින් ශරීර අංග අඩුව හෝ විකෘර්ති ව මෙලොව එලිය දකින සුළුතරයක් ද සිටිනවා. එලෙස උපන් ජෙසිකා කොක්ස් නම් තරුණිය ගැන මේ වීඩියෝවෙන් අප ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ, සියලු ශරීර අංග සමග ඉපදුනු අපිට තවත් හිතන්න යමක් ඇති බව පෙන්වීමටයි. ඇත්තෙන්ම ඇයගේ හැකියාවන් දැක්කොත් , ඇයගේ කතාව ඇසුවොත් අපට අපි ගැනම නැවත හිතන්නට වෙනවා. මොකද ඇය ගේ හැකියාවට අපිට ලන්වන්නටවත් බැරි නිසයි.

බලන්නකෝ ජෙසිකා මේ තරම් දක්ෂ මොනවටද කියලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *