අලුතෙන්ම හදපු පිස්සු හැදෙන පට්ටම ත්‍රීවිල් එකක් අහුවුනොත්නම් ලක්ෂ 10ක් වත් දඩ ගහන එකනම් ෂුවර්

මෙන්න අලුතෙන්ම හදපු පට්ටම ත්‍රීවිල් එකක් ලංකාවේ පලවෙනි වාහනේ පොලිසියට මේක අහුවුනොත්නම් ලක්ෂ 10ක් වත් දඩ ගහන එකනම් ෂුවර්

ගිහිල්ලම බලන්නකෝ මේකනම් පට්ටම පට්ට දැක්කමත් ආස හිතෙනවා ලක්ෂ ගානක් වියදම් කරලා අපේ කොල්ලෙක් කරපු පට්ටම වැඩක් මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *