රංගනයේ බැමි බිඳ දමමින් මනෝරත්නයන් සංක්‍රාන්තිකයෙක් වෙයි

ජයලත් මනෝරත්න කියන්නේ රංගන පාඨශාලාවක්. ඔහුගේ රංගන ප්‍රතිභාව නිසා ලොකු පොඩි කවුරුත් ඔහුට ආදරේ කරනවා. විවිධ රංගන පරාසයන් කරා තම රංගනය රැගෙන යන ඔහු සිනමා කෘතියකට ගැහැණියක් වෙලා. ඒ අපුරූ වීඩියෝවක් මේ වනවිට සමාජ ජාල පුරා විහිදෙමින් පවතිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *