මෙන්න වැඩනම් වැඩ අයියයි මල්ලියි එකතුවෙලා බලාගෙන හිටපු ඇයගේ ඇඟවල් හිරිවටෙන්න දාපු වැඩටික මෙන්න

ඇමරිකාවේ ජනප්‍රිය නාලිකාවක රියැලටි වැඩසටහනකට ආපු කොල්ලෝ දෙන්නෙක් බලන්නකෝ දාන වැඩටික කොහොමද කියලා..පිස්සු හැදෙනවා මේවනෙ වැඩ කියන්නේ..අත්හදා බලන්නනම් යන්න එපා..බලන් ඉන්න අපේ ඇඟ හිරිවටෙනවා වීඩියෝව පහතින් බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *