මිලියන 1000 කට වඩා වටිනා හමර්,ෆෙරාරි,ලැම්බොගිනි ලිමෝසීන් එක්ක වාහන තියන මීගමුවේ සුපිරි ප්‍රකෝටිපතියා

මිලියන 1000 කට වඩා වටිනාකමකින් යුත් වාහන හිමිකරුවෙක් ලංකාවේ ඉන්නවා කිව්වොත් හුඟ දෙනෙක්ටනම් ඒක විශ්වාස කරන්න අමාරු දෙයක් ඒත් මිගමුව පැත්තේ පදිංචි අයටනම් එක අරුමයක් නෙමෙයි මේ කියන්න හදන්නේ මීගමුවේ සිටින සුපිරි ප්‍රකෝටි පතියා ගැන ඔහු නමින් සචිත් ඩී සිල්වා මේ ඔබ කවුරුත් නොදත් දිනෙන් දින අලුත් වෙන ඔහුගේ සුපිරි වාහන තාම තරුණ වයසේ සිටින ඔහු ගෙවන සුපිරි ජීවිතය මෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *