මහමඟ රෙදි ගලවා ලොවට පෙන්වූ තරුණියකට සිදුවූ දේ අවසානය තෙක් නරඹන්න

මේ වීඩියෝව නම් මිට කාලයකට කලින් බුකිය පුර සැරිසැරූ වීඩියෝවක්. අවසන් වෙනකල් බලන්න නරක දෙයක් නම් නෑ.. මේකේ තියෙන්නේ වෙනස්ම දෙයක්. කියන්න ඕනේ න බලලම එන්නකෝ. තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *