කාලෙකින් සෙට් වුණු, නැටුම ඇගේම තියන මේ කෙල්ලෝ ටික නටන නැටිල්ල බලන්නකෝ

මේ දින වල නම් බලු බලු ඇත එක එක ජාතියේ නැටුම් තියනවා. අර ඩාන්ස් කියයි මේ ඩාන්ස් කියයි විවධ ආකාරයේ නැටුම් අතරින් අද ඔයාලට ගෙන එන්නේ මේ රටේ එකක් නම් නෙවෙයි හැබැයි මේ වගේ නැටුමක් නම් මිට කලින් දැකල නැතුව ඇති. බලන්නකෝ.. මගත කෙට්ටු කියල නෑ…. සුපිරියටම නටනවා. ඔයත් මේ වීඩියෝව රසවිදින්න. තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න නම් එපා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *