මුහුණු පොතේ පැතිර යන මේ පුංචි දෝණිගේ සුපිරි වේදිකාවේ ගයපු මේ ලස්සන සින්දුව බලන්න

මුහුණු පොතෙන් කාලෙන් කාලෙට කරලියට එන එක එක ජාතියේ වීඩියෝ අතරේ මෙන්න ඔබට අහන්න අස හිතෙන මේ පුංචි දෝනිගේ කටහඩ බලන්නකෝ.. දෙපාරක් අහන්න හිතෙන පට්ටම ලස්ස්සන කටහඩක් තමයි ඇයට තියෙන්නේ.

මේ පුංචි දෝණිට තම අවුරුදු 6යි. කටුවන පැත්තේ පදිංචි වෙලා ඉන්න ආක්ෂා Derana Little Star Season 09 වටයට තරඟකරන තරඟකාරියක්.
ඇය Derana Little Star Season 09 වටයේදී ගැයූ ගීතයක් සහ මුහුණුපොත පුරා හුවමාරු වෙන වීඩියෝව පහතින්. තව එනෙකුට බලන්න ෂෙයාර් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *