තමන්ගේ පොරොන්දුව ඉටුකරමින් තමන්ගේම පියා අලුත්ම BMW රථයකින්පරලොව යැවූ විශ්මිත පුතා කල දේ ලොවක් මවිත කරයි

වෙනස්වන ලෝකයේ අමුතුම විදියේ දෙයක් කල පුද්ගලයෙකු ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. ත පියාගේ දේහය මෝටර් රථයක තැන්පත් කර එම මොරර රථය මහිදන් කිරීමේ පුවතක් අපට වාර්තා වුනා.

නයිජීරියාවේ ජීවත්වන පුද්ගලයෙකු සිය මියගිය පියාගේ දේහය මෙලෙස සුඛෝපභෝගී BMW වර්ගයේ මෝටර් රථයක තැන්පත් කිරීමෙන් පසු රථය මිහිදන් කර තිබෙන්නේ මේ ඒ ගැන සියලුම විස්තර පහත විදියෝවෙන් බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *